Členství v klubu

Jak se stát členem

Členem našeho klubu se může stát každý, kdo má zájem věnovat svému psu něco navíc ze svého volného času a chce se vlastními silami přičinit o to, aby měl doma milého, vychovaného společníka a kamaráda.

Stačí přijít jakoukoliv neděli po deváté hodině na naše cvičiště, seznámit se s prostředím, lidmi kolem a pokud Váš zájem trvá, vyplnit přihlášku. Vaši žádost o členství pak projedná nejbližší výborová schůze, která rozhodne o vašem přijetí za řádného člena klubu. Důležité je nezapomenout si už při první návštěvě, pokud s sebou vedete svého psa, očkovací průkaz s platným očkováním proti vzteklině, psince a parvoviróze (výjimku tvoří štěňata, kde je očkování poplatné věku).

Práva a povinnosti

Každý člen má svá práva a své povinnosti, které jsou dány vnitřním řádem a  řádem cvičiště ZKO. Jednou z hlavních povinností je nepopulární, ale nezbytné placení členských příspěvků, které jsou příjmem ZKO a ze kterých jsou hrazeny všechny výcvikové pomůcky a údržba areálu a klubovny. Část členského příspěvku, konkrétně 350,- Kč, je pak odvedena Českému kynologickému svazu (dále jen ČKS) jako zastřešující kynologické organizaci. Tato část členského příspěvku je pohyblivou částí a její výše se mění podle nařízení ČKS.

Členské příspěvky na rok 2023

Typ členaPříspěvek a odvod ČKSBrigády-záloha
dospělí 900 Kč (550 Kč klubu a 350 Kč ČKS) 1.200 Kč
student
(max. do 26 let)
500 Kč (150 Kč klubu a 350 Kč ČKS) 1.200 Kč
důchodce, invalidní důchodce 500 Kč (150 Kč klubu a 350 Kč ČKS) 1.200 Kč
držitel průkazu TP,ZTP,ZTP/P 500 Kč (150 Kč klubu a 350 Kč ČKS) -

člen "bez psa"

900 Kč (550Kč klubu a 350 Kč ČKS) -

hostování

900 Kč (550 Kč klubu a 350 Kč ČKS) 1.200 Kč

  nečlen                                   50 Kč/den

Členové, u kterých je v tabulce uvedena záloha na brigádnické hodiny, a hostující, mají povinnost odpracovat 10 brigádnických hodin. Každá hodina je oceněna částkou 120 Kč. Záloha za neodpracované hodiny propadá na konci roku ve prospěch klubu, za odpracované hodiny je na požádání vyplacena zpět nebo automaticky použita k uhrazení zálohy v příštím roce.
Evidence brigádnických hodin je v pravomoci správce a probíhá po skončení každé absolvované brigády, kdy má právo člen řešit případné nesrovnalosti. Na pozdější protesty nebude brán zřetel.

Členům nad 70 let je počet brigádnických hodin snížen na polovinu, tedy na 5 hodin.

O hostování je nutné každý rok znovu zažádat na výboru ZKO a členství v jiné ZKO či kolektivním členu ČKS potvrdit průkazkou ČKS s platnou známkou na daný rok. V případě odpracování brigádnické hodiny dostane host zpět částku 120 Kč za každou brig. hodinu do výše 10 hodin.

Od 1.7. se krátí členský příspěvek a počet zálohovaných brigádnických hodin na polovinu.

Termíny vypsaných společných brigád jsou vždy v předstihu vyvěšeny na dveřích klubovny a uvedeny na úvodní straně webových stránek v aktualitách

Způsob úhrady:

  • hotově členovi výboru ZKO, který vám vystaví jako potvrzení o zaplacení příjmový pokladní doklad
  • na účet ZKO u Fio banky 2901307527/ 2010
    • variabilní symbol: číslo vaší průkazky ČKS nebo 186 (pokud ji ještě nemáte vystavenou)
    • ve zprávě pro příjemce uveďte své jméno
    • doporučení: informaci o platbě na účet pošlete na klubový e-mail