Účast na zkouškách OB podmiňuje:
OBZ - věk min.10 měsíců
OB1 - věk min.12 měsíců, úspěšně složená zkouška OBZ
OB2 - věk min.14 měsíců, zkouška OB1 složená na známku výborně
OB3 - věk min. 15 měsíců, a zkouška OB2 složená na známku výborně
Psovod musí být starší 15 let.

Jak je níže popsané, každá třída má 10 cviků po 10 bodech, lišící se od sebe nároky na provedení (viz. níže). Ke každému cviku je přiřazen koeficient. Rozhodčí přidělí body a ty se tímto koeficientem násobí, po vynásobení se body sečtou a přidělí se známka.

Rozhodčí hodnotí pouze výkony, provádění cviků řídí steward, soutěžící se musí řídit jeho pokyny k vydávání povelů atd.

Provedení cviků je hodnoceno diametrálně odlišně od zvyklostí v NZŘ nebo IPO (v mnoha případech je v Obedience udělena 0, kde ve sportovním výcviku by pes ještě získal část bodů vyhrazených pro tento cvik).

Třída OB1

1. Odložení vleže ve skupině, 2 min, psovod mimo dohled (koeficient 3)

2. Chůze u nohy (koeficient 3)
Normální tempo s obraty vpravo, vlevo, čelem vzad. Klus s obraty vpravo. 2-3 kroky vpřed a vzad.

3. Stůj za chůze (koeficient 2)
Odložení psa za chůze do stoje - přímý směr.

4. Přivolání (koeficient 3)
Přivolání 20 - 25 m.

5. Sedni za chůze (koeficient 3)
Odložení do sedu za chůze. Psovod se vzdálí 10m.

6. Vyslání do čtverce (koeficient 3)
Vysílání do čtverce (3x3m), na vzdálenost 15m, pes na povel psovoda ve čtverci lehne.

7. Aport (koeficient 3)
Přinesení dřevěné činky na 10m.

8. Ovladatelnost na dálku (koeficient 3)
Lehni, sedni, 4x změna polohy - pes 5m před psovodem.

9. Přivolání se skokem přes překážku (koeficient 3)
Přeskok přes překážku ve směru k psovodovi. Výška překážky jako kohoutková výška psa, max. 50cm.

10. Všeobecný dojem (koeficient 2)
Posuzuje se ochota k práci a plnění povelů, radost ze společné práce.


Třída OB2

1. Odložení vsedě ve skupině, psovod v dohledu, 1 minuta (koeficient 2)

2. Chůze u nohy (koeficient 3)
Chůze u nohy v normálním, rychlém i pomalém tempu s obraty vpravo, vlevo i čelem vzad. 2-3 kroky vpřed a vzad.

3. Odložení do stoje a do sedu za chůze (koeficient 3)

4. Přivolání se zastavením (koeficient 4)
Přivolání na 25-30m. V polovině vzdálenosti se pes na pokyn psovoda zastaví.

5. Vyslání do čtverce (koeficient 4)
Vyslání do čtverce vzdálenost 25m, přivolání za chůze k noze.

6. Směrový aport (koeficient 3)
Odložení psa za chůze do stoje u kuželu. Vyslání pro jeden ze dvou aportů.

7. Pachové rozlišování (koeficient 4)
Vyhledání a přinesení dřívka s pachem psovoda.

8. Ovladatelnost na dálku (koeficient 4)
Polohy sedni, stůj, lehni ve vzdálenosti 10m před psovodem. Pes změní polohu 6x.

9. Aport se skokem přes překážku (koeficient 3)
Aport kovové nebo dřevěné činky skokem přes překážku. Výška překážky je přibližně kohoutková výška psa, max. však 70cm.

10. Všeobecný dojem (koeficient 2)
Posuzuje se ochota k práci a plnění povelů, radost ze společné práce.


Třída OB3

1. Odložení v sedě ve skupině, 2 min., psovod v úkrytu (koeficient 3)

2. Odložení v leže ve skupině, 4 min., psovod v úkrytu (koeficient 2)

3. Chůze u nohy (koeficient 3)
Chůze u nohy je zkoušena v normálním, pomalém a rychlém tempu se změnami směru, obraty a otočeními a zastaveními podle instrukcí stewarda.

4. Odložení za pochodu - stůj, sedni, lehni (koeficient 3)

5. Přivolání (koeficient 4)
Přivolání se zastavením a meziodložením do lehu.

6. Vyslání do čtverce (koeficient 4)
Vyslání ke kuželu do pozice stůj. Vyslání psa vlevo nebo vpravo do čtverce. Přivolání za chůze k noze.

7. Směrový aport (koeficient 3)
3 činky. Vyslání ke kuželu. Vyslání pro činku vpravo nebo vlevo.

8. Aport přes překážku (koeficient 3)
Skok přes překážku a aportování kovové činky. Výška překážky je přibližně kohoutková výška psa, max. však 1m.

9. Pachové rozlišování (koeficient 3)
Vyhledání a přinesení dřívka s pachem psovoda.

10. Ovladatelnost na dálku (koeficient 4)
Polohy sedni, stůj, lehni ve vzdálenosti 15m před psovodem. Pes změní polohu 6x.


Aktuální znění zkušebního řádu na www.obedience.cz (od roku 2021 vejde v platnost nový, aktualizovaný MZŘ FCI ).

Instruktor

Richard Pech

Kdy

Úterý 15:00