Co znamená slovo obedience?

Českým překladem anglického slova “obedience” je poslušnost či ovladatelnost. Cílem obedience je naučit psa spolupracovat s psovodem, zadané cviky pes musí vykonávat radostně a zároveň přesně. Zvláštní důraz je kladen na vzájemný vztah mezi psem a psovodem a na schopnost psa pracovat ve vzdálenosti od psovoda. Měl by být brán ohled na fyzické dispozice psa. V obedience provádí psovod se svým psem postupně deset cviků. Devět z nich prověřuje poslušnost a ovladatelnost psa, jeden spadá do kategorie pachových prací – jedná se o rozlišení předmětu psovoda.

 

Kořeny

Tento sport má své kořeny v Anglii, kde chtěli pořadatalé jedné z nejprestižnějších výstav Cruft´s vytvořit doprovodný program této celosvětově uznávané show. První obedience soutěže se tedy konaly ve výstavních halách a v kruzích, kde byl po celý den zajištěn program pro diváky. Z Anglie se obedience dostala do Skandinávie, kde její pravidla mírně upravili, a časem se dopracovala až do dnešní podoby FCI mezinárodního řádu.

 

Obedience v ČR

V ČR je obedience velmi mladým sportem, klub Obedience CZ byl založen v roce 2007 a je zastřešen Českým kynologickým svazem. Český zkušební řád rozeznává čtyři výkonnostní kategorie: OB-Z, OB1, OB2 a OB3 - a kromě OB-Z jsou třídy OB1-3 shodné s mezinárodním řádem, platným od roku 2012. Dříve se v zemích zastřešených pod FCI obsah jednotlivých zkoušek mohl lišit, avšak nejvyšší kategorie OB3 musela být vždy stejná, odpovídající mezinárodnímu řádu FCI (původně byla jedině třída OB3 sjednocena v řádu FCI). V roce 2012 vešel v platnost "druhý" mezinárodní řád, který sjednotil pravidla i pro nižší třídy OB1 a OB2. Některé země tak mohly přejít čistě na "mezinárodní pojetí" a nebo si nechat řády své, národní - nicméně mezinárodní soutěže už probíhají výlučně dle mezinárodních zkušebních řádlů FCI (pro nižší kategorie se např. v r.2012 otevřelo i Mistrovství světa belgických ovčáků). Od roku 2016 vešla v platnost nová úprava mezinárodního zkušebního řádu FCI, v němž jsou sjednoceny všechny 3 třídy.

 

 

Pro koho je obedience vhodná?

Podobně jako například agility není obedience přístupná jen pro některá plemena, závodit může pracovní plemeno, stejně jako šikovné společenské; národní soutěže jsou přístupné i křížencům. Díky spolupráci se zahraničními lektory propaguje většina instruktorů klubu Obedience CZ trénink pozitivní motivací. Tato metoda má ohromnou výhodu v tom, že psy výcvik baví a dá se použít pro psy různých povah a stáří.


Jak získat výkonnostní knížku Klubu Obedience ČR?

Výkonnostní knížka je oficiálním dokladem o výkonech daného týmu (psovod + pes). Zapisují se do ní veškeré výsledky absolvovaných oficiálních soutěží (zkoušek a závodů), obsahuje záznamy o členství v klubu, absolvovaných školeních a udělených licencích. Výkonnostní knížka je vystavována na tým, to znamená, že psovod má ke každému svému psu vystavenu novou výkonnostní knížku a to samé, pokud pes bude startovat s jiným psovodem, musí být i na tento tým vystavena nová VK a takový tým musí začít složením OB-Z.

Výkonnostní Knížka

Jak se stát členem Klubu Obedience ČR?

  • Proč být členem Klubu? 
  • nižší startovné na soutěžích obedience a na akcích pořádaných klubem
  • zasílání informací o dění v klubu e-mailem
  • výhody a nabídky pro členy od sponzorů Klubu
  • možnost aktivní účasti na dění v klubu a podílení se na rozvoji sportů obedience v ČR

Členství v Klubu Obedience ČR


Instruktor

Richard Pech

Kdy

Úterý 15:00