Sportovní kynologie

Původ sportovní kynologie sahá někam do dob Rakouska-Uherska, ale tehdy se nejednalo o pouhý sport, nýbrž o služební a praktické využití psů.  Postupem času se ze služební kynologie zrodila sportovní disciplína,  která v současné době patří mezi nejrozšířenější psí sporty. Její náročnost a krása spočívá v její všestrannosti, kdy jsou stejnou měrou v hodnocení výkonu zastoupeny pachové práce, cviky poslušnosti a cviky obran. 

Veškeré dění v tomto kynologickém sportu zastřešují v ČR dva svazy – Český kynologický svaz (ČKS) a Moravskoslezský kynologický svaz (MSKS). Oficiální akce (zkoušky, závody, mistrovství apod.) pak probíhají podle dvou kynologických řádů – našeho Národního zkušebního řád (NZŘ) a Mezinárodního zkušebního řádu (IGP). Mezinárodní zkušební řád IGP má platnost, narozdíl od našeho NZŘ, po celém světě a jsou podle něho pořádána mistrovství světa. U obou řádů se můžete věnovat všestrannému výcviku všech tří disciplín nebo se stát specialisty v určitém oddílu. Je na každém, který směr si vybere nebo který ze směrů bude více vyhovovat jeho psovi.

Další organizací, o které je třeba se zmínit, je Kynologická jednota ČR. Podle jejího zkušebního řádu lze složit zkoušky v oblasti základní ovladatelnosti a pracovní upotřebitelnosti psů. Důraz je kladen na bezkonfliktní chování psů v dnešní společnosti, budování vztahu mezi psem a jeho majitelem. Zkoušky jsou určené pro širší veřejnost a pro všechna plemena psů, vhodně doplňují a rozšiřují škálu výcvikové činnosti v ČR.


Instruktor/Kdy

Zuzana Podlešáková,
Lenka Marešová,
Pondělí 16:00,
Čtvrtek 16:00


Zdeněk Polák,
Jan Huszár
Neděle 9:00