Speciální výcvik TART

Výcvik, který se maximálně přibližuje použití psa v praxi - pro záchranu lidských životů, pro ochranu majetku a osob. Metodika výcviku je propracována tak, aby se dosahované výkony psů co nejvíce přibližovaly reálnému prostředí. Psi cvičení podle této metodiky jsou proto mimořádně vhodní pro službu v ozbrojených složkách státu (armáda, policie), soukromých bezpečnostních službách, ale také k ostraze objektů, atd.

Kdy

Středa 16:00
Pátek 16:00

Instruktor

Václav Čejka