Dne 30. května 2015 se u nás konaly zkoušky podle MZŘ FCI - IPO. Všem, kteří zkoušky úspěšně složili, srdečně gratulujeme. Výsledky naleznete zde.