Dne 1. května 2015 se u nás konaly zkoušky podle NZŘ ČKS. Všem, kteří úspěšně složili zkoušky, srdečně gratulujeme. Bližší informace zde.