Dne 6. října 2019 ve Strakonicích nastoupilo jedenáct psovodů na zkoušku ZOP podle zkušebního řádu Kynologické jednoty ČR Brno. Byla to krásná práce. Hodnocení: 6x výborný a 5x velmi dobře svědčí o připravenosti psovodů a psů. Velký dík patří vedoucí zkoušek Bohunce Molnárové a instruktorovi Václavu Čejkovi. Výsledky naleznete zde.