V SOBOTU 5. LEDNA 2019 OD 9:00 V KLUBOVNĚ NA "CVIČÁKU" SE BUDE KONAT VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE. PROGRAM VŠICHNI ČLENOVÉ OBDRŽELI E-MAILEM NEBO POŠTOU. NAHLASTE JSOU ÚČAST ČI NEÚČAST VČAS.