⚠️POZOOOR⚠️

V pátek 16. dubna od 18:00 bude výborová schůze. Pokud by měl někdo z členů něco k řešení, napište nám.

STRAKONICKÝ RUMPÁL 2021 - ZRUŠENO


AKTUALIZACE VLÁDNÍHO NAŘÍZENÍ

  1. Amatérští sportovci (organizovaní i neorganizovaní) mohou nadále sportovat pouze v parcích, přírodě a na venkovních sportovištích, a to výhradně individuálně či ve společnosti členů jedné domácnosti, a navíc pouze na území obce jejich trvalého pobytu/bydliště. Tedy již ani trénink 1+1 není možný. Pouze individuálně !!!

STRAKONICKÝ RUMPÁL 2021

Tradiční závod Strakonický Rumpál byl vzhledem k situaci přeložen na sobotu 24.4.2021. Zatím jen informativně bez přihlašování.
V momentě, kdy bude patrné, že závod bude možný zorganizovat, vydáme celé propozice včetně pokynů k přihlášení a tréninku s figurantem.

SOUTĚŽNÍ   KATEGORIE

Kategorie A – dle ZZO+ doplněk (viz propozice)

– kategorie je určená pouze psům bez složené zkoušky nebo pro psy se složenou nejvyšší všestrannou zkouškou ZM dle NZŘ či BH - VT dle MZŘ

 

Kategorie B – dle ZVV1 beze stop – bez omezení

 

Všichni účastníci obdrží diplom a věcné ceny. V případě rovnosti bodů o pořadí rozhoduje:

kategorie A – cviky ZZO, ohodnocení cviků podle pořadí v propozicích, los kategorie B – obrana, poslušnost, los

Rozhodčí: Ing. Jan Lacina Figurant: Jiří Frank 


TRÉNINKY !!!

Závěry České unie sportu vydané Českým kynologickým svazem:

  • Profesionální sportovci mohou vykonávat svou činnost na vnitřních i venkovních sportovištích v rámci přípravy na sportovní soutěže organizované národními sportovními svazy nebo na akce povolené Ministerstvem zdravotnictví.
  • Samotné konání sportovních soutěží a sportovních utkání podléhá povolení ze strany Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje hygienicko-epidemiologické podmínky pro jejich konání. O povolení se doporučuje žádat prostřednictvím Národní sportovní agentury.
  • Profesionálním sportovcem je každý, pro koho je sportovní činnost výdělečnou činností na základě smluvního vztahu (pracovněprávní i OSVČ).
  • Amatérští sportovci (organizovaní i neorganizovaní) mohou nadále sportovat pouze v parcích, přírodě a na venkovních sportovištích, a to maximálně v počtu 2 osob s výjimkou členů domácnosti.

https://www.cuscz.cz/novinky/aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-sportu.html

Vzhledem k nařízením vlády a celkové situaci v ČR je cvičák uzavřený. Děkujeme členům i nečlenům za pochopení a přejeme hodně zdraví. Prosíme, sledujte aktuální vývoj v ČR.

ČLENSKÁ SCHŮZE

V důsledku pandemické situace v ČR a nouzového stavu nebyl stanoven termín členské schůze. Bude upřesněn až podmínky dovolí.